Rugpijn en zenuwbeknelling

Hoe brengen we dit beeld?

RUGPIJN? Velen van ons hebben het wel eens meegemaakt. Vaak gaat het vanzelf weer over. Maar wat als de rugpijn al maandenlang aanwezig is? En deze rugpijn u sterk beperkt bij uw werkzaamheden?

Wat kunnen wij voor u betekenen: Wij kunnen in beeld brengen welke structuren betrokken zijn. Gaat het om spieren, dan heeft dit een andere behandeling nodig dan wanneer het om een zenuwbeknelling gaat. Ook hier telt, des te sneller u erbij bent des te beter het behandelresultaat.

Rugpijn en zenuwbeknelling

Dermatoompatronen die zichtbaar gemaakt kunnen worden met medische thermografie.

Hoe kunnen we zien of het om een zenuw gaat?

Vanuit de wervelkolom lopen de zenuwen helemaal door naar uw voeten. Gaat het om een zenuwbeknelling dan is er teveel druk op een zenuw (compressie) bijv. door een hernia. Hierdoor gaat de warmte-uitstraling van de huid iets veranderen wat meetbaar is met onze infraroodcamera. Dit is altijd een specifiek patroon, we noemen dit een dermatoompatroon en is gerelateerd aan een zenuw die vanuit de wervelkolom ontspringt. Zit er een hernia op niveau L4 (4e lumbale wervel = lendenwervel) dan geeft dit een ander patroon dan een hernia op niveau L3 (3e lumbale wervel), of op niveau C6 (6e nekwervel).

Dit betekent dat bij rugpijn we altijd het hele lichaam moeten onderzoeken. Alleen een foto van de rug geeft onvoldoende informatie.

Het uitlezen van de infraroodfoto’s is niet eenvoudig en vergt speciale kennis. In ons centrum wordt dit uitgevoerd door een arts die zich hierin heeft gespecialiseerd.

Rugpijn kan gepaard gaan met uitstralingspijn naar een been, met onze techniek kan er onderscheidt gemaakt worden of de oorzaak in de rug gelegen is, of dat er op een ander niveau zenuwcompressie aanwezig is. Bijvoorbeeld zoals bij het piriformis syndroom.

Niet elke hernia veroorzaakt pijn!!! Ook andere structuren, zoals spieren, kunnen veel pijn veroorzaken.

Medisch Thermografisch onderzoek.

Met slechts 1 medisch thermografisch onderzoek wordt er onderscheidt gemaakt welke structuren betrokken zijn. Spieren? Facetgewricht? bot? Zenuwbeknelling (compressie)?

Eenmaal de kennis om welke structuren het gaat kan hier gericht een behandelplan op afgestemd kan worden.

Het onderzoek is pijnvrij, contactloos en onschadelijk.

Waarom een medisch thermografisch onderzoek

De uitslag van een medisch thermografie onderzoek geeft uw zorgverlener meer duidelijkheid over de oorzaak van uw pijnklachten en om welke structuren het gaat. Hierop kan gericht een behandeling ingesteld worden voor maximaal resultaat!

Wat nu na het thermografisch onderzoek

U ontvangt een schriftelijke uitslag incl. het beeldmateriaal voor uw zorgverlener. Ook werken wij met een aantal zorgverleners samen waar we u naar kunnen doorverwijzen.

Welk thermografisch onderzoek is geschikt voor mij

Bij rugpijn moeten we altijd naar het gehele lichaam kijken, dit omdat het gehele lichaam met elkaar samenwerkt. De zenuwen uit uw rug lopen zelfs naar het puntje van uw grote teen!

Afspraak maken

U kunt heel eenvoudig een afspraak maken door dit formulier in te vullen:

Consult: Gehele lichaam

Pijn door de hernia? Is er een zenuwcompressie? Welke zenuw? Of speelt er meer mee? Niet elke hernia veroorzaakt pijn.

Per jaar krijgen in Nederland zo’n 75.000 mensen symptomen van een hernia. Een operatie is lang niet altijd nodig.