hamstringblessure

Een hamstringblessure is de meest voorkomende sportblessure aan het bovenbeen.

Heeft u een hamstringblessure gehad? Onderzoek heeft aangetoond dat de kans dat deze terugkomt erg groot is. Vaak ontstaat de nieuwe hamstringblessure op dezelfde plaats (79%)1. Bij herhaling is de blessure ook groter dan de 1e keer. Het is dus belangrijk om pas terug te keren in de sport na herstel van deze blessure. Pijn is hierbij geen goede graadmeter! Hier komt medische thermografie goed van pas.

Wat kunnen wij voor u betekenen? Met behulp van medische thermografie wordt er gekeken of de spier hersteld is. Een geblesseerde spier heeft een andere doorbloeding dan een herstelde spier. Er ontstaat een verschil in warmte-uitstraling wat meetbaar is met onze apparatuur. Ook als een spier overbelast raakt, dit verhoogd het risico op een blessure, is goed in beeld te brengen. Het beoordelen van de gemaakte foto’s vergt kennis van zaken en wordt door een gespecialiseerd arts uitgevoerd.

De hamstrings bevinden zich aan de achterkant van uw bovenbenen. De meest voorkomende oorzaak van een hamstringblessure is een verrekking of scheur in een spier. Nu is bekend dat overbelaste spieren sneller geblesseerd raakt dan een niet overbelaste spier. Overbelaste spieren kun je niet altijd voelen echter wel zichtbaar maken met thermografie. Met een voor u op maat afgestemd blessurepreventie programma kunnen we u ondersteunen om blessures te voorkomen / verminderen.

Pijn is geen goede graadmeter om het herstel te bepalen! Echografisch onderzoek bepaald de mate van weefselschade! Thermografie bepaalt het moment van maximale belasting!

Waarom een medisch thermografisch onderzoek

De uitslag van een medisch thermografie onderzoek geeft uw zorgverlener / fysiotherapeut meer duidelijkheid over:

  • De oorzaak van uw pijnklachten.
  • Om welke structuren het gaat.
  • Het herstelproces, het monitoren van de blessurelocatie helpt het trainingsprogramma te bepalen.
  • Overbelaste spieren worden in beeld gebracht. Hierop kan gericht een behandeling en trainingsprogramma op afgestemd worden voor maximaal resultaat en om terugval te voorkomen!

U gaat pas op maximaal niveau trainen als de blessure hersteld is, hierdoor is de kans op een nieuwe blessure sterk gereduceerd.

Na het thermografisch onderzoek

Een arts met een specialisme hierin beoordeeld het gemaakte beeldmateriaal en stelt een verslag op. Na dit eerste onderzoek zal deze arts een advies uitbrengen welk lichaamsdeel en op welk termijn een nacontrole te laten uitvoeren.

U ontvangt een schriftelijke uitslag incl. het beeldmateriaal voor uw zorgverlener. Ook werken wij met een aantal zorgverleners samen waar we u naar kunnen doorverwijzen. Wij behandelen niet!

Welk thermografisch onderzoek is geschikt voor mij

Bij een blessure in het onderlichaam onderzoeken we de 1e keer beide benen helemaal. Vervolgonderzoeken kunnen volstaan met foto’s van beide bovenbenen.

Afspraak maken

U kunt heel eenvoudig een afspraak maken door dit formulier in te vullen:

Consult Onderlichaam

De hamstrings bevinden zich aan de achterkant van uw bovenbenen. De hamstringblessure komt veel voor bij tennissers, voetballers, atleten, hockeyers. De pijn ontstaat meestal acuut tijdens het sporten aan de achterzijde van het bovenbeen.