Endotheel functie test

Wat doen we?

Tijdens deze test maken we met een infraroodcamera opnames van de handen. De test wordt uitgevoerd op de rechterarm. Vergelijk het verschil van de rechterhand met de linkerhand. Het afkoel en opwarmproces van de rechterhand wordt gemeten in vergelijking met uw linkerhand.

Deze test is volledig veilig en pijnloos! Geen injecties!

Endotheel functie test

-Cardiovasculaire gezondheid-

Deze endotheel functie test is een vroegtijdige screening voor een aantal vasculaire ziekten. Goed functionerende endotheel is de sleutel tot cardiovasculaire gezondheid.

De belangrijkste oorzaak van morbiditeit en mortaliteit wereldwijd is atherosclerotische vaatziekte, wat kan leiden tot beroerte, hartinfarct, hartfalen, nierinsufficiëntie, aneurysma scheuren of embolie, claudicatio intermittens (etalagebenen) en gangreen 1,2. Endotheel disfunctie is een van de eerste signalen wat aangetroffen wordt in het pathofysiologische proces dat leidt tot deze atherosclerotische aandoeningen 3. Verder draagt endotheel disfunctie ​​bij aan de progressie van de ziekte, door het vergemakkelijken van ontsteking en trombose. 4-5.

De traditionele cardiovasculaire risicofactoren zijn geassocieerd met disfunctie van vaatverwijdende endotheel 6-7 Disfunctie van vaatverwijdend endotheel kan worden gedetecteerd in schijnbaar gezonde personen die risico lopen voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten 8. Bovendien is het vinden van disfunctie van vaatverwijdende endotheel voorspellend voor belangrijke cardiovasculaire gebeurtenissen en mortaliteit 9-10. De vroegste afwijking in de meeste vasculaire ziekten is disfunctie van het endotheel.

Wat houdt de test in?

Analyse van de endotheelfunctie van de microcirculatie door middel van de reactieve hyperemie van de handen. Gemeten wordt het wel of niet optreden van een stijging van de temperatuur. Die wordt veroorzaakt door de “Flow Mediated Dilatation” (FMD) van de Arteria brachialis superior, geactiveerd door de sturende werking van stikstofoxide (NO). NO is het belangrijkste endogene vaatverwijdende middel, dat onder zuurstofarme omstandigheden vrijgemaakt wordt uit de endotheelcellen.

Indicaties:

 • Identificatie van cardiovasculair risico (bijv. Patiënt met intermediair risico), zowel asymptomatische als symptomatische patiënten (pijn op de borst, hartkloppingen, kortademigheid, twijfelachtige/nietszeggende inspanningstest).
 • Evaluatie van nieuwe risicofactoren
 • Traceren van personen met toekomstige cardiovasculaire risico’s en de noodzaak voor verdere testen.
 • Evaluatie van de levensstijl van de patiënt, farmacologische en/of mechanische interventie.
 • Preoperatieve evaluatie.
 • Onderzoek mechanisme vasculaire disfunctie en atherosclerose.
 • Om de effectiviteit van de therapie te evalueren.

—————————————-

 1. Pasternak, R. C., Criqui, M. H., Benjamin, E. J., Fowkes, F. G., Isselbacher, E. M., McCullough, P. A., Wolf, P. A., Zheng, Z. J. Atherosclerotic Vascular Disease Conference. Writing Group I: Epidemiology. Circulation. 109, 21-2605 (2004).
 2. Mozaffarian, D., Wilson, P. W., Kannel, W. B. Beyond established and novel risk factors: lifestyle risk factors for cardiovascular disease. Circulation. 117, (23), 3031-3038 (2008).
 3. Davies, P. F. Endothelial mechanisms of flow-mediated athero-protection and susceptibility. Circ Res. 101, (1), 10-12 (2007).
 4. Libby, P., Ridker, P. M., Hansson, G. K. Inflammation in atherosclerosis: from pathophysiology to practice. J Am Coll Cardiol. 54, (23), 2129-2138 (2009).
 5. Napoli, C., Ignarro, L. J. Nitric oxide and pathogenic mechanisms involved in the development of vascular diseases. Arch Pharm Res. 32, (8), 1103-1108 (2009).
 6. Creager, M. A., Cooke, J. P., Mendelsohn, M. E., Gallagher, S. J., Coleman, S. M., Loscalzo, J., Dzau, V. J. Impaired vasodilation of forearm resistance vessels in hypercholesterolemic humans. J Clin Invest. 86, (1), 228-234 (1990).
 7. Stühlinger, M. C., Oka, R. K., Graf, E. E., Schmölzer, I., Upson, B. M., Kapoor, O., Szuba, A., Malinow, M. R., Wascher, T. C., Pachinger, O., Cooke, J. P. Endothelial dysfunction induced by hyperhomocyst(e)inemia: role of asymmetric dimethylarginine. Circulation. 108, (8), 933-938 (2003).
 8. Celermajer, D. S., Sorensen, K. E., Gooch, V. M., Spiegelhalter, D. J., Miller, O. I., Sullivan, I. D., Lloyd, J. K., Deanfield, J. E. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis. Lancet. 340, (8828), 1111-1115 (1992).
 9. Schächinger, V., Britten, M. B., Zeiher, A. M. Prognostic impact of coronary vasodilator dysfunction on adverse long-term outcome of coronary heart disease. Circulation. 101, (6), 1899-1906 (2000).
 10. Gokce, N., Keaney, J. F. Jr, Hunter, L. M., Watkins, M. T., Menzoian, J. O., Vita, J. A. Risk stratification for postoperative cardiovascular events via noninvasive assessment of endothelial function: a prospective study. Circulation. 105, (13), 1567-1572 (2002).